Bedömning av vårdbehov per telefon

Syftet med projektet är att studera sjuksköterskors bedömning av omvårdnadsbehov per telefon för att möjliggöra en säker vård av god kvalité. Studier kommer att genomföras utifrån ett sjuksköterskeperspektiv, patientperspektiv samt ett organisatoriskt perspektiv.

 

Forskningsgruppens medlemmar

Bitr. Professor/Projektledare
Kristina Ek

Bitr. Professor
Maria Brovall

Ph.D
Irene Eriksson

Adjunkt
Annelie Amigelius