KRAFT -studerar, utvecklar och implementerar metoder som stödjer lärande i att leva med långvariga hälsoproblem

KRAFT är ett projekt som fokuserar på människans lärande och egen förmåga att även i svåra situationer uppnå hälsa och välbefinnande. Utifrån den didaktiska modellen Utmaningen – att ta rodret i livet med långvarig sjukdom har metoder utvecklats i syfte att på ett holistiskt sätt stödja lärandet i att leva med långvariga hälsoproblem, så som Reflekterande KRAFT-givande samtal och Att ta rodret i livet med diabetes typ 2.

Forskningen har sin utgångspunkt i ett livsvärldsperspektiv där lärandet utgår från människors erfarenheter och pågår under hela livet.  För att nå ny förståelse anses reflektion över erfarenheter vara central för såväl för den drabbade som för vårdarna. Olika reflektionsstödjande verktyg utvecklas och studeras, så som exempelvis digitala applikationer.

KRAFT står för:

K – Konfrontera och konstatera den faktiska situationen
R – Reflektera över möjligheter och val
A – Ansvarstagande från "man" till "jag"
F – Få inre styrka och mod att bemästra sin situation och genomföra små och stora livsprojekt som ger glädje och mening i livet
T – Taktfull och utmanande hållning utifrån ett holistiskt perspektiv

I forskningsprogrammet studeras såväl utförandet av samtalen som effekterna av samtalen.

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Planerade forskningsprojekt

Potentiella forskningsprojekt

 • Personer med multisjuklighet och långvariga hälsoproblem i varierande åldrar och kontext
 • Personer med behov av stöd i svåra livssituationer, så som långtidssjukskrivna, långtidsarbetslösa, militärer med utlandstjänst

Samverkanspartner

 • Högskolan i Borås
 • University of Rhode Island, USA
 • Högskolan Halmstad
 • Jönköping University
 • Vård i samverkan väst (VIS äldre och lärande i hemmet)

Samarbetspartners

 • Kommunal hemvård: Gullspång, Hjo, Töreboda, Lidköping
 • Primärvården Skaraborg
 • Skaraborgs Sjukhus
 • Region Jönköpings Län
 • Kronobergs landsting
 • IUS Innovation AB

Vetenskapliga publikationer

Berglund, M., Näsen, K., Hedén, L., & Gillsjö, C. (2016). Older Adults Experiences of Reflective STRENGTH-Giving Dialogues©: An Interview Study. Journal of Gerontology & Geriatric. Research. 5:3 http://dx.doi.org/10.4172/2167-7182.1000304

Svanström, R., Rosen, H., Andersson, S., & Berglund, M. (2016). Moving from theory to practice: experience of implementing a learning supporting model designed to increase patient involvement and autonomy in care. BMC Research Notes. 9:361. DOI 10.1186/s13104-016-2165-5

Johansson, K., Österberg, S., Leksell, J., & Berglund, M. (2016). Patients’ experiences of support for learning to live with diabetes to promote health and well-being: A lifeworld phenomenological study. International Journal of Qualitative Studies on Health And Well-Being, 11. doi:http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v11.31330                  

Gillsjö, C., Nässén, K. & Berglund, M. Older Adults' Experiences of Living with Long-Term Pain at Home – A qualitative Interview Study (submit mars 2015)

Johansson, K., Almerud, Österberg, S., Lecksell, J., & Berglund, M. (2015). Maneuver between anxiety and control. Patients´ experience of learning to live with diabetes -a lifeworld phenomenological study. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 10: 27147. http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v10.27147

Andersson, S., Ek, K., Rosen, H., Svanström, R., & Berglund, M. (2015). Nurses' experiences of supporting patients' learning with the didactic model "The challenge to take charge of life with long-term illness" — an implementation study. Journal of Clinical Nursing. 24:23-24, 3406-3416. Doi: 101111/jocn.12960

Gillsjö, C. & Berglund, M. (2014). Reflective STRENGTH-Giving Dialogue Developed to Support Older Adults in Learning to Live with Long-Term Pain: A Method and a Study Design, Journal of Gerontology and Geriatric Research187(3):5. 

Berglund, M. (2014). Learning turning points in life with long-term illness – visualised with the help of the life-world philosophy. International Journal Qualitative Studies on Health Well-being, 9: p. 22842.

Gillsjö, C., Schwartz-Barcott, D., Bergh, I. (2013). Learning to Endure Long-Term Musculoskeletal Pain in Daily Life at Home: A Qualitative Interview Study of the Older Adult’s Experience. Journal of Gerontology and Geriatric Research, 2(136):10.

Berglund, M. & Källerwald, S. (2012). The movement to a new understanding - a lifeworld based study about how people learn to live with long-term illness. Journal of Nursing and care. 1:25. 

Berglund, M., Sjögren, R. & Ekebergh, M. (2012). Reflect and learn together – when two supervisors interact in the learning support process of nurse education. Journal of Nursing Management. (29). 152-158.

Gillsjö, C. (2012). Older adults' conceptions of home and experiences of living with long-term musculoskeletal pain at home. Dissertation. University of Rhode Island,USA.

Gillsjö C., Schwartz-Barcott D., Bergh I., Dahlgren L.O., (2012). Older Adults’ Ways of Dealing With Daily Life While Living With Long-Term Musculoskeletal Pain at Home. Journal of Applied Gerontology, 31(5): p. 685-705.

Berglund. M. (2011). Att ta rodret i sitt liv: Lärande utmaningar vid långvarig sjukdom [Taking charge of one's life: Challenges for learning in long-term illness], No 47/2011. Dissertation. Linnéuniversitet Växjö.

Läroböcker

Berglund, M. & Gillsjö, C. (2017). Reflekterande KRAFT-givande samtal. I Dahlberg, K. & Ekman, I Vägen till patientens värld och personcentrerad vård - Att bli lyssnad på och förstådd. Liber (kommer under våren 2017)

Berglund, M. Andersson, S.& Kjellsdotter, A. (2017). Att drabbas av långvarig sjukdom. Kapitel i Dahlberg, K. & Ekman, I. Vägen till patientens värld och personcentrerad vård - Att bli lyssnad på och förstådd. Liber (kommer under våren 2017)

Berglund, M., & Ekebergh, M. (red). (2015). Reflektion i lärande och vård – en utmaning för sjuksköterskan. Lund: Studentlitteratur

Berglund, M. (2012). Lärande vid långvarig sjukdom – utmaningar för patienter och vårdare. Malmö: Gleerupsförlag

 

Kontakt