EgenKRAFT utveckling av digitalt verktyg

Forskning visar att vårdtagare saknar stöd i att lära sig leva med långvariga sjukdomar och hälsoproblem. Den didaktiska modellen ”Utmaningen att ta rodret i livet med långvarig sjukdom” har används i forskningsprojekt; Implementering av didaktisk modell Att ta rodret i livet med dialysvård, för att utveckla en metod för gruppundervisning vid diabetes typ 2 samt för att utveckla metoden Reflekterande KRAFT-givande. Samtliga tillämpningar bygger på utbildning, kontinuerlig handledning och utbildningsmaterial som stödjer reflektionsprocesser.

I ett första steg har en minium Viable Product (MVP) i form av applikationen EgenKRAFT utvecklats och testats av personer i olika åldrar, samt till personer med diabetes och testas nu i projektet Reflekterande KRAFT-givande samtal till äldre personer som lever med långvariga hälsoproblem. Den digitala applikationen syftar till att fullt utbyggd medverka till skalbarhet och spridning av metoder i vårdverksamheten och därmed underlätta och kvalitetssäkra implementeringen.

Projektet finansernas av

  • Högskolan i Skövde
  • Innovationskontoret Väst.