Implementering av didaktisk modell – att ta rodret i livet med dialysvård

Syftet med detta projekt var att utveckla sjuksköterskornas lärandestödjande hållning med utgångspunkt i den didaktiska modellen. Resultaten visar på en förändring till ett mer inlyssnande och stödjande förhållningssätt där patienten egna mål sätts mer i centrum, resultaten visar också på betydelsen av handledning för personalen samt att en hög grad av frivillighet att delta i projektet utgjorde särskilda utmaningar. Projektet har finansierats av Högskolan i Skövde, Skaraborgsinstitutet och Region Jönköpings län.

Forskargrupp: Från Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper: Mia Berglund bitr. professor, Susanne Andersson, PhD, Rune Svanström, PhD, Från Skaraborgs sjukhus, Anna Kjellsdotter, PhD.