KRAFT-givande samtal med äldre personer med långvarig smärta i hemmet

Tillsammans med forskare från Högskolan Borås har ett första projekt genomförts (2014). I projektet har sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter utbildats och handletts i att genomföra KRAFT- givande samtal under fyra månader till äldre personer som lever med långvarig smärta i hemmet.

 I projektet studeras såväl vårdarnas som de äldres erfarenheter av samtalen. Ett övergripande resultat är att KRAFT-givande samtal ger lindring i stunden, bryter ensamhet och lyfter fram det som ger glädje och mening i livet. För vårdarna är det en utmaning att förändra sitt sätt att agera i mötet med den äldre så som att aktivt lyssna, fördjupa reflektionen genom att ställa frågor och att fokusera på den äldres egna resurser och förmåga att lösa problem.

Forskargrupp: Från Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper: Mia Berglund bitr. professor, Catharina Gillsjö, PhD, Från Högskolan Borås: Kristina Nässén PhD, Lena Hedén, PhD.

Projektet har finansierats av

  • Högskolan i Skövde
  • Hjo kommun
  • Hjo kommun
  • Gullspång kommun
  • Töreboda kommun
  • Gösta Svenssons minnesfond.