Lärandet i att leva med diabetes

Lärandet i att leva med diabetes är ett doktorandprojekt där fenomenet Lärandet i att leva med diabetes studeras. Frågor som studerades var: Hur är det att insjukna i diabetes, hur sker lärandet ut, hur stöds lärandet samt hur ger diabetessköterskor stöd för patienters lärande.

Doktorand i projektet var Karin Johansson, Kronobergs landsting som disputerade 2017 med avhandlingen: Reflektion, Insikt och Ansvar – lärandet i att leva med diabetes. Resultaten visar att lärandet är en kamp mellan livet och sjukdomens krav, där patientens rädsla för akuta och framtida komplikationer hanteras med kontroll av blodsocker och levnadsvanor. Som stöd för lärandet har bl.a. tekniken visat sig vara då den kan verifiera känslan av blodsockernivån i kroppen. 

Forskargrupp:
Från Region Kronoberg och Linneuniversitetet Karin Johansson doktorand, Från Högskolan i Skövde, Institutionen för hälsovetenskaper: Mia Berglund bitr. professor, Från Linnéuniversitetet Sofia Almerud Österberg, Från Dalarnas högskola och Uppsala universitet Janeth Leksell.

Projektet finansierades av

  • Region Kronoberg.