Mindfulness vid bröstcancer: En randomiserad kontrollerad interventionsstudie

Syftet med studien är att studera effekten av ”Mindfulness based stress reduction” på symtomlindring och hälsorelaterad livskvalitet samt objektiva tecken på sjukdomsprogress hos kvinnor med bröstcancer.