Mobil Närvård i Skaraborg

Ett projekt i samarbete med vårdsamverkan Skaraborgs och projektledare från de olika huvudmännen i vårdmodellen Mobil Närvård Skaraborg samt kvalitetschef SKAS. Studien är en del i forskningsprogrammet ”Aging in place”, ett forskningssamarbete mellan Högskolan i Skövde och University of Rhode Island, USA.

Syftet med projektet är att utifrån ett patient-, närstående- och vårdarperspektiv beskriva erfarenheter av mobil närvård i hemmet samt delaktighet i utformning och utveckling av vården. Vidare är syftet att beskriva närståendes behov av stöd i dagligt liv för att främja och bevara hälsa och välbefinnande.

 

Forskningsgruppens medlemmar

Bitr. Professor
Kristina Ek

Lektor
Catharina Gillsjö