DHEAR - för ett hälsosammare och hållbarare samhälle

DHEAR - för ett hälsosammare och hållbarare samhälle

Samhället står inför stora utmaningar samtidigt som möjligheterna att möta utmaningarna också växer. En hållbar digitalisering av det vardagliga livet där människor arbetar, går i skolan, behöver sjukvård, träffar vänner etc., kräver forskning som utgår från människors behov. Digitala lösningar och mänskliga möten behöver samverka på sätt som stödjer välbefinnande och trygghet. Forskningen inom DHEAR (Digital HEAlth Research) bidrar med kunskaper om hur samhället görs till en bra plats för alla.

Genom våra handlingar skapas teknikens syfte

Den digitala tekniken är vare sig ond eller god i sig. Dess funktion och effekt bestäms av hur människor använder tekniken i sin vardag. För att kunna styra över digitaliseringens effekter behöver vi veta hur tekniken fungerar i det långa loppet och på olika nivåer i samhället, från individ till befolkning. Vi behöver också veta mer om hur digitalisering utesluter vissa grupper ur samhället men också hur tekniken kan ge svaga grupper nya möjligheter. Det handlar om att överblicka möjligheter och konsekvenser med digitalisering ur ett hälsoperspektiv.

Tillsammans skapas forskning som gör skillnad

Forskning som utgår från hur människor uppnår och bibehåller en god hälsa, men också hur de lever med funktionsskillnader, sjukdom och åldrande, är beroende av expertkunskaper från olika håll. Inom DHEAR samverkar forskare från biomedicin, engelska, folkhälsovetenskap, omvårdnad, RPSH (reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa), socialpsykologi och svenska.

Expertkunskapen kommer också från människor med olika bakgrunder, erfarenheter och yrken i övriga samhället. För att lösa komplexa problem så krävs att vi tillsammans gör skillnad. Det är genom gott samarbete mellan forskare och andra samhällsgrupper som vi kan utveckla ett hälsosammare och hållbarare samhälle. Tveka inte att kontakta oss!

DHEAR - Här får du veta mer

Är DHEAR din vardag?

DHEAR - jobba med oss

DHEARs forskning sker i samarbete med

Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund