För dig som forskar eller arbetar med digital hälsa

DHEAR - för ett hälsosammare och hållbarare samhälle

Digital hälsa är ett snabbt växande forsknings- och arbetsområde. I takt med att samhället blir allt mer digitaliserat är vi också fler som arbetar med digitalisering ur ett hälsoperspektiv. Eftersom området är komplext behöver vi samarbeta i nya konstellationer. Omvårdnadsforskaren behöver formulera problem och hitta lösningar tillsammans med ingenjören. Hemtjänsten behöver samverka med yrkesgrupper inom informationssäkerhet. Kombinationerna av kompetenser som behövs är många och flera av oss kanske inte tänker på att det är inom området digital hälsa som vi verkar. Den digitala tekniken är ett medel och inte ett mål i vår verksamhet.   

Vårt icke-deterministiska synsätt

En central utgångspunkt för all vår forskning är att tekniken vare sig är ond eller god i sig utan kan bara förstås i sin kontext. Tekniken får sin funktion genom människors handlingar och inte genom någon inneboende egenskap. Fördelen med att ha ett icke-deterministiskt synsätt på teknik är att resultatet av forskningen inte blir givet på förhand utan speglar den sociala praktik där forskningen genomförs. Om digitalisering vare sig är något bra eller något dåligt så kan det bli möjligt att se ”både-och”. Digitalisering möjliggör vissa processer och begränsar andra i ett komplext samspel där faktorer så som syfte, under vilken tid, för vilka etc. avgör den digitala teknikens effekter.

Vi adresserar komplexa samhällsproblem

Vår forskning startar i hälsovetenskapliga problem som påverkas, utvecklas eller förändras genom digitalisering. Eftersom vi börjar i den vardagliga värld där människor lever sina liv så undersöker vi också autentiska problem som har betydelse för människor inom olika sociala praktiker. Komplexiteten i ett samhälle skapar utmaningar för forskningen. Den ska ge säkra resultat och erbjuda goda lösningar för samhällets behov. Vi hanterar komplexiteten genom att tidigt i forskningen involvera individer och grupper som i sina dagliga liv fått erfarenhet och kunskap om det aktuella problemet. På så sätt kan forskningen bidra till hållbar utveckling av samhället.

Vad gör vår forskning unik?

Vi har ett inkluderande arbetssätt där olika gruppers kompetens värdesätts. För att lyckas med vår föresats att bedriva forskning med hög samhällsrelevans så behöver erfarenheter och kunskaper mötas i fruktbara samarbeten. Vi har lång erfarenhet av att bedriva verksamhetsnära forskning i dialog med vardagens experter. Vår forskningsmiljö DHEAR befinner sig på Högskolan i Skövde, ett lärosäte som sedan flera år tillbaka har digitalisering för hållbar utveckling som övergripande tema för forskning och utbildning. Vi har därför även samarbeten med en rad forskare, både nationellt och internationellt, i projekt som syftar till ett hälsosammare och hållbarare samhälle.

Våra forskningsprojekt:

Bedömning av barns vårdbehov per telefon 1177

Hur påverkar vård i hemmet vårt välbefinnande?

Att främja bedömning av munhälsa hos äldre personer i kommunal vård med hjälp av digitalt stöd

FUN digital plattform för ökad rörelseglädje för unga med NPF

DHEARs forskning sker i samarbete med

Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund