Mer om forskningsmiljön DHEAR

Digital HEAlth Research (DHEAR): Studies in Health Sciences for Sustainable Development är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö som koordineras av Institutionen för hälsovetenskaper (IHV) vid Högskolan i Skövde som ska bedriva…

  • Forskning inom avgränsade projekt
  • Forskning som faller inom Högskolans tema digitalisering för hållbar utveckling

Syftet med DHEAR är att:

  • Bedriva god forskning som kan adressera komplexa samhällsproblem inom hälsoområdet
  • Bidra till den akademiska miljön och utvecklingen på IHV och Högskolan i Skövde
  • Verka som en kontaktyta mellan akademin och det omgivande samhället i frågor som handlar om digital hälsa och hållbar utveckling

Startar i hälsovetenskapliga problem

DHEAR bedriver forskning som utgår från hälsovetenskapliga problemställningar som påverkas eller förändras genom digitalisering. Att adressera komplexa samhällsproblem förutsätter en transdiciplinär miljö med medlemmar med olika bakgrunder, från adjunkt till professor, från akademin till experter från det omgivande samhället.

Utgår från ett icke-deterministiskt synsätt

DHEAR har ett icke-deterministiskt synsätt på teknik. Tekniken är vare sig ond eller god i sig utan får sin funktion i människors handlingar. Detta kräver god kunskap och förståelse om olika sociala praktiker varför DHEAR bedriver verksamhetsnära forskning i nära dialog med de människor som verkar där.

Samlar forskare från sju ämnesområden

Miljön samlar forskare från biomedicin, engelska, folkhälsovetenskap, omvårdnad, RPSH (reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa), socialpsykologi och svenska. Miljön samarbetar också med forskare från övriga Högskolan, exempelvis inom informationsteknologi, biovetenskap och ingenjörsvetenskap, och med nätverk bestående av nationella och internationella samarbetspartners.

DHEARs forskning sker i samarbete med

Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund

 

Presentation av forskare och forskarstuderande 

Med små insatser kan stora förändringar ske!

Projektledare