FUN – fysisk aktivitet för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Barn och ungdomar rör sig allt mindre och idag når elever inte upp till de rekommenderade nivåerna av fysisk aktivitet som krävs för att uppnå och bibehålla en god hälsa. Det kan få konsekvenser för ungdomarna, både nu och senare i livet, när det gäller den fysiska och den psykiska hälsan. I projektet FUN, ska det tas fram digitala hjälpmedel som ska få elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) mer fysiskt aktiva.

FUN digital plattform för ökad rörelseglädje för unga med NPF

En grupp som har särskilt svårt att vara tillräckligt fysisk aktiva är elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som exempelvis autism och ADHD. Fysisk aktivitet är särskilt viktigt för den gruppen eftersom de har högre risk att drabbas av ohälsa längre fram i livet.

Ska revolutionera arbetssätt

Den fysiska aktiviteten i skolan är idag reducerad till skolämnet idrott och hälsa, samt raster. Det individuella behovet av fysisk aktivitet är större än så och finns under hela skoldagen. Forskningsprojektet FUN ska revolutionera sättet som skolan arbetar med fysisk aktivitet.

– Tanken är att eleven ska få ökad möjlighet att vara fysiskt aktiv, kopplat till de olika ämnenas pedagogiska mål. För att klara det behöver skolan och lärarna redskap som stödjer den förändringen, säger projektledaren Ninitha Maivorsdotter.

Digital plattform ökar engagemang och rörelseglädje

Den digitala plattform som tas fram inom FUN kommer att erbjuda just de redskapen. Plattformen, som kommer kunna användas via mobila enheter, såsom surfplattor och smartphones, bygger på en pedagogisk modell som tar utgångspunkt i speldesign. Syftet är att öka engagemang och rörelseglädje hos elever med NPF.

Ingår i DHEAR

FUN ingår i forskningsmiljön DHEAR (Digital HEAlth Research) och har beviljats en halv miljon kronor i forskningspengar från Vinnova för ”utmaningsdriven innovation”. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Skövde, Örebro universitet, Skaraborgs kommunalförbund samt Västra Götalandsregionen och kommer i ett första steg att pågå under nio månader.

– Vi är väldigt glada att ha fått de här pengarna. FUN riktar sig till en grupp unga som är i särskilt behov av insatser. Rörelse är en rättighet för alla, avslutar Ninitha Maivorsdotter. 

 

Projektledare

Ninitha Maivorsdotter
Institutionen för hälsovetenskaper
Bitr. lektor i folkhälsovetenskap
E-post: ninitha.maivorsdotter@his.se
Arbete: 0500-448429

Projektet i korthet

Projektets namn: FUN – fysisk aktivitet för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Projekttid: 190412 – 200110
Finansieras av: Vinnova
Andra partners: Örebro universitet. Skaraborgs kommunalförbund. Västra Götalandsregionen

Medverkande forskare 

Ninitha Maivorsdotter
Institutionen för hälsovetenskaper
Bitr. lektor i folkhälsovetenskap

Henrik Engström
Institutionen för informationsteknologi
Bitr. professor i informationsteknologi

Per Backlund
Institutionen för informationsteknologi
Professor i informationsteknologi

Mikael Quennerstedt
Institutionen för hälsovetenskaper
Örebro universitet
Professor