Vad vet jag om min ADHD?

Unga med diagnosen ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) är en snabbt växande grupp i samhället. Jämfört med personer utan ADHD så har de som drabbas högre risk att råka ut för negativa konsekvenser längre fram i livet så som till exempel sämre skolresultat och större hälso- och sjukvårdskonsumtion. Det är således angeläget från samhällets sida att stötta den här gruppen.

Vad vet jag om min ADHDFör att kunna göra det behöver vi veta hur unga med ADHD uppfattar och tolkar sin situation och vilket kunskapsbehov de har. Hur unga själva söker och tolkar information om ADHD i sin vardag är till stora delar fortfarande okänt. Det är sannolikt att de till stor del utgår ifrån digitala medier när de söker information. Syftet med projektet är därför att undersöka hur unga använder digitala stöd för att få kunskap om ADHD och vad det får för konsekvenser. 

Delta i diskussioner i sociala medier

Social hållbarhet är ett övergripande perspektiv som kan bidra till att förstå hur unga använder digitala stöd för att skapa mening kring sin kropp och sin hälsa i det digitaliserade samhället. I studien används ett antal digitala datakällor så som sökningar på webbplatsen Vårdguiden 1177 och deltagande i olika diskussioner på sociala medier. Det kan spegla ett generellt informationsbehov om ADHD som finns i samhället.

Analys av material och intervjuer

Vi kommer att gå vidare och undersöka hur dessa identifierade behov upplevs och tolkas av unga med ADHD. Det kommer att studeras genom analyser av diskussioner i sociala medier. Därutöver vill vi ta reda på mer om hur ungas erfarande och tolkning av ADHD influerar deras dagliga liv, vilket kommer att studeras genom fokusgruppsintervjuer. 

En del av DHEAR

Projektet genomförs inom ramen för forskningsmiljön Digital HEAlth Research (DHEAR) som bedriver forskning inom temat digitalisering för hållbar utveckling. Projektet sker i samverkan med forskare från IHV, IIT och IBI och IHL samt med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som är huvudman för webbplatsen Vårdguiden 1177.

 

Projektledare:

Pernilla Bjerkeli
Institutionen för hälsovetenskaper
Bitr.lektor folkhälsovetenskap
E-post: pernilla.bjerkeli@his.se
Arbete: 0500-448405

Projektet i korthet

Projektets namn: Vad vet jag om min ADHD? Hur unga använder digitala stöd för att få kunskap om ADHD och vad det får för konsekvenser
Projekttid: 190101-191231
Finansieras av: Högskolan i Skövde

Medverkande forskare:

Pernilla Bjerkeli
Institutionen för hälsovetenskaper
Bitr.lektor folkhälsovetenskap

Ninitha Maivorsdotter
Institutionen för hälsovetenskaper
Bitr. lektor i folkhälsovetenskap

Zelmina Lubovac
Institutionen för biovetenskap
Bitr. prefekt och lektor i bioinformatik

Erik Billing
Institutionen för informationsteknologi
Lektor i informationsteknologi

Annelie Amigelius
Institutionen för hälsovetenskaper
Bitr.avd chef/Adj folkhälsovet