Kvinna, barn, ungdom och familj

Forskargruppen Kvinna, barn, ungdom och familj utgörs av tvärvetenskapliga projekt kring barn, ungdomars och föräldrars/vuxnas psykosociala hälsa samt utformning och effekter av professionellt stöd. Forskare som ingår i gruppen finns framförallt inom vetenskaps områdena Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (RPSH), Omvårdnad, Folkhälsovetenskap, Socialpsykologi och språket Engelska. Forskargruppen ingår i nationella och internationella nätverk, för exempel se länkar.

Forskningsgruppens mål

Målet är att öka kunskapen om grundläggande mekanismer, processer och behandlingar relaterade till fysisk, psykisk och social hälsa inom nedanstående beskrivna områden, genom enkla verktyg för delaktighet, lärande och digitalisering. 

Aktuella forskningsområden