Professionellt och socialt stöd kring barnafödande, föräldraskap och amning

Forskningen innefattar kunskap, effekter och teoribildning kring professionellt och socialt stöd i barnafödande. Forskningen innefattar både föräldrarnas och vårdpersonalens perspektiv som t.ex; föräldrarnas relation och känslor för barnet, stöd inför barnafödande, främjande av föräldraskap och lärande kring stöd. Metoder som används är observationer, intervjuer, longitudinella randomiserade kontrollerade interventionsstudier och kohortstudier.

Pågående projekt:

Avslutade projekt:

Samverkanspartners:

Med finansiering från: