Främja hälsa och minska risken för stressrelaterad ohälsa i arbetslivet och i hemmet

I huvudsak syftar projektområdet till att främja hälsa och att identifiera individer som befinner sig i riskzonen för stressrelaterad ohälsa. Fokus är ett preventivt förhållningssätt, för att kunna sätta in förebyggande åtgärder och för att öka chanserna till att hålla arbetstagaren frisk och i arbete för ett hållbart arbetsliv. Forskningen undersöker bakomliggande mekanismerna gällande effekter på hälsa och välbefinnande. Dessutom fokuseras på sociala gemenskapers betydelse för hälsa, globala processer och människors levda erfarenheter.

Främja hälsa och minska risken för stressrelaterad ohälsa i arbetslivet och i hemmet

Pågånde forskningsprojekt:

Avslutade projekt

Med finansiering från:

  • KK stiftelsen
  • Högskolan i Skövde
  • Promas AB
  • Skandinaviska Ledarhögskolan