Translationell medicin TRIM

Forskningen inom gruppen translationell medicin arbetar med biomedicinska lösningar på frågeställningar som uppstår exempelvis ur vetenskapliga upptäckter i laboratorier, klinisk verksamhet eller befolkningsstudier.

Forskningen, som är multidisciplinär, sker på olika nivåer, från cellnivå till individnivå, och använder olika medicinska/biomedicinska metoder för att utveckla lösningar för att främja hälsa och förebygga eller behandla sjukdom.

Aktuell forskning berör ämnen som funktionell betydelse av genmutationer som hittats i patientmaterial som är viktiga för muskelfunktion; genetiska förändringar och cell signalering i cancer och sömnapné. Kopplingen mellan överskott av manligt könshormon och utvecklingen av reproduktionsstörningar, fetma och typ 2-diabetes hos kvinnor. Hur nutrition påverkar sjukdom, hur vår upplevelse av beröring kan förklaras av våra gener, och om djur kan bidra till äldre människors hälsa.

Vi använder patientmaterial, cellodling, mus och/eller bananflugan som experimentmodeller. Digitala verktyg är ett naturligt inslag i forskningen i form av analys av stora datamängder och digital publicering av resultat.

Forskargruppen utgör en forskningsmiljö för flera projekt, som leds av olika forskare, detaljer om varje projekt finns under respektive projektlänk.

Kontakt