SMARTDIAGNOS, snabb detektion av sepsis

Blodförgiftning, sepsis, är en potentiellt dödlig immunrespons i människokroppen, ofta orsakad av bakterie- eller svampinfektion. Tidig diagnos är helt avgörande för att rätt behandling ska sättas in så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet.

Inom projektet ska ny innovativ teknik användas för en snabb och förenklad analys av prover från patienter med misstänkt sepsis. SMARTDIAGNOS kommer att innebära snabb och korrekt sepsisdiagnostik baserad på multiplexteknik, med 95% känslighet och 99% korrekthet, med möjlighet att minska morbiditet och mortalitet med upp till 20%. Instrument för att diagnosticera sepsis både patientnära och på kliniska laboratorier med en svarstid på 1-3 timmar ska tas fram under projektet.

Snabb och korrekt sepsisdiagnostik kommer att förbättra handläggning av patienter, förkorta tiden för intensivvård och därmed reducera kostnaden för sjukvården.

Poster

Poster för SMARTDIAGNOS

Gruppbild Kickoff SMARTDIAGNOS februari 2016

Gruppbild kick-off februari 2016

 

Projektledare

Nyheter om SMARTDIAGNOS

Nya instrument för blodförgiftning ska rädda liv

SVT Väst:

Ny forskning i Skövde om metod mot blodförgiftning

SR Skaraborg:

Lyssna från 11.13 om blodig forskning!

World sepsis day

Den 13 september, under World sepsis day, föreläste Helena Enroth (med rubriken "Ökad kännedom om sepsis – livsviktig kunskap!") i Högskolebiblioteket.

Se föreläsningen Ökad kännedom om Sepsis här

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
SMARTDIAGNOS, ny innovativ teknik för sepsisdiagnostik

Projekttid: 2016-02-01 – 2020-01-31

Finansieras av: 
EU Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 687697

Andra partners:
Unilabs (Sverige), TATAA Biocenter (Sverige), Danish Technical University, DTU (Danmark), Scandinavian Micro Biodevices, SMB (Danmark), CubeDx GmbH (Österrike), Deutsches Institut für Normung, DIN (Tyskland), Danube University Krems (Österrike), Copenhagen Business School, CBS (Danmark), Charles University Prague (Tjeckien)

Läs mer:

Medverkande forskare

Helena Enroth, PhD, Adjungerad professor, Unilabs