Forskningscentrum i systembiologi

Forskningscentrum i systembiologi är namnet på en av Högskolan i Skövdes fem forskningsmiljöer. Systembiologi är ett tvärvetenskapligt ämne där man integrerar information från olika detaljnivåer, för att på så sätt försöka förstå hur biologiska system fungerar. Man utvecklar och tillämpar metoder inom bioinformatik och matematisk modellering vid studier av komplexa biologiska system inom molekylärbiologi och teoretisk ekologi.