Avvikande metyleringsmönster i stamcellsderiverade hepatocyter

Humana pluripotenta stamceller (hPSCs) har unika egenskaper såsom proliferation och förmåga att differentiera till funktionella celltyper. Dessa egenskaper gör hPSCs till en lovande källa av humana celler som kan användas för grundforskning, läkemedelsutveckling och regenerativ medicin.

Humana PSCs kan differentiera till hepatocyter (leverceller) men stamcellsderiverade hepatocyter har lägre genuttryck av vissa gener som är viktiga för den metabola funktionen och detta hindrar en bred användning av cellerna.

I projektet studeras om avvikande metylering i stamcellsderiverad hepatocyter kan vara orsaken till lågt uttryck av dessa nyckelgener. Läs mer om projektet på den engelska webbsidan.

Referenser

Ghosheh N, Olsson B, Edsbagge J, Küppers-Munther B, Van Giezen M, Asplund A, Andersson TB, Björquist P, Carén H, Simonsson S, Sartipy P, Synnergren J. (2016) Highly Synchronized Expression of Lineage-Specific Genes during In Vitro Hepatic Differentiation of Human Pluripotent Stem Cell Lines. Stem Cells Int. doi: 10.1155/2016/8648356.

Bild stamceller

Bild stamceller

Bild stamceller - By Christoph Bock (Max Planck Institute for Informatics) - Own work, CC BY-SA 3.0

By Christoph Bock (Max Planck Institute for Informatics) - Own work, CC BY-SA 3.0

 

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
Avvikande metyleringsmönster i stamcellsderiverade hepatocyter

Projekttid:
2013-07-01 till 2016-06-30

Finansieras av:
Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling

Andra partners:
Takara Bio Europé
AstraZeneca

Medverkande forskare

Jane Synnergren, PhD, Projektledare

Nidal Ghosheh, Doktorand

Annika Asplund, PhD

Peter Sartipy, Adjungerad professor