Om Virtual Engineering

Inom forskningsmiljön Virtual Engineering arbetar forskare med tillämpad forskning där det gäller att öka kunskapen kring utveckling och användning av datorbaserade virtuella modeller med fokus på utveckling av produkter, processer och system.

Styrelsen

  • Stefan Karlsson, ordförande
  • Monica Andersson, ledamot
  • Henrik Levin, ledamot
  • Jessica Lindberg, ledamot
  • Jan Sedenka, ledamot
  • Elisabeth Berglund Kristiansson, suppleant
  • (3 vakanta suppleantplatser)

Professorer inom Virtual Engineering

Anna Syberfeldt
Amos Ng
Dan Högberg
Kalyanmoy Deb
Keith Case
Krister A Karlsson
Lars Hanson
Lihui Wang
Ulf Stigh

Philip Moore