Produktion och Automatiseringsteknik

Svensk industri står inför en hård konkurrens och har höga kundkrav på den globala marknaden. En effektiv utveckling av produktionssystemen krävs för att hantera industrins konkurrensutsatta situation.

Forskningsområdet Production and automation engineering är ett område som utvecklas i ett högt tempo och det är ett forskningsområde av stor betydelse för industrin. Problem från exempelvis mekanik, elektronik, datavetenskap och projektledning förenas här i ett tvärvetenskapligt forskningsområde.

Forskningen inom Production and automation engineering fokuserar på utvecklingen av nästa generation av industriella produktionssystem. Särskild vikt läggs vid användningen av olika typer av simuleringsverktyg under utvecklingsprocessen och driftsfasen av ett produktionssystem.

Vi är en föredragen forskningspartner under Volvokoncernens akademiska partnerprogram inom virtuell tillverkning.

Certifikat

Produktion och automation

Forskningsgruppsledare

Anna Syberfeldt
Professor i produktionsteknik
anna.syberfeldt@his.se