Logistics Optimization for Productivity Improvement (OPTION)

Läs mer på vår engelska webbsida

             xylem Logo

Projektledare

Masood Fathi
Institutionen för ingenjörsvetenskap
Bitr. lektor i automat.teknik

E-post: masood.fathi@his.se
Arbete: 0500-448575
Rum: PA220J

Projektets längd

PROJEKTETS FULLSTÄNDIGA NAMN:
Logistics Optimization for Productivity Improvement (OPTION)

PROJEKTTID:
2018-06-01 – 2020-05-30 (24 months)

FINANSIERAD AV:
The Knowledge Foundation
Xylem Water Solutions
University of Skövde

Medverkande forskare:
Anna Syberfeldt, Professor (University of Skövde)
Masood Fathi, Ph.D (University of Skövde)