MANUWORK

Framtidens tillverkning kommer att karakteriseras av att människor och automationsutrustning komplimenterar varandra, speciellt för tillverkning av produkter som är mycket konfigurerbara.

Detta kräver nya metoder och verktyg för designen och driften av optimerade arbetsplatser i termer av ergonomi, säkerhet, effektivitet, komplexitetshantering och arbetsglädje. Projektet MANUWORK fokuserar på att utveckla en integrerad plattform för hanteringen av framtidens tillverkande arbetsplatser. Detta kommer att ske med hjälp av utveckling, implementation och testning av följande komponenter:

  1. Ett verktyg för att avgöra vilken nivå av människa-automation som är den optimala för lastbalansering. Denna använder metoder för utvärdering av fysiska, sensoriska och kognitiva förmågor hos människan. Utvecklingen av människans skicklighet och förmågor kommer att förutspås med hjälp av Petri Nets och modeller för automatisering.
  2. Ett ramverk för utvärdering av arbetsglädje, säkerhet och hälsa med hjälp av psykometri, socialorganisatoriska parametrar och säkert samarbete mellan människa och maskin.
  3. Ett beslutsstödsystem för det flexibla verkstadsgolvet och en plattform för ett industriellt socialt nätverk med ett gränssnitt baserat på förstärkt verklighet (Augmented Reality) för interaktionen mellan människa och maskin samt metoder för att kunna samla in kunskap och social analys.

Ett viktigt mål kommer vara aktiv och passiv användning av information från operatörer utan att spara någon personlig data för att skydda den personliga integriteten. Detta görs genom att data används med en gång för att utföra beräkningar utan att sparas som exempelvis modeller för dynamisk tilldelning av operatörer baserat på vilka grupper de tillhör. Slutligen så kommer MANUWORK projektet testa och validera den forskning och tekniska framsteg som tagits i tre demonstratorer (flyg och fordonsindustrin samt människor med någon funktionsnedsättning). Detta kommer att följas upp med en validering tillsammans med industrin för maskinverktyg.

EU FlagMANUWORK

Projektledare

Masood Fathi
Institutionen för ingenjörsvetenskap
Bitr. lektor i automat.teknik

E-post: masood.fathi@his.se
Arbete: 0500-448575
Rum: PA220J

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
Balancing Human and Automation Levels for the Manufacturing Workplaces of the Future

Projekttid:
3,5 år

Finansieras av:
Horizon 2020

Andra partners:
University of Patras, Safran Snecma, Volvo Cars, Lantegi Batuak, Prima Power, Coor, CEA List, CASP, TEKNIKER, We Plus, Vicomtech, N. BAZIGOS S.A.

Medverkande forskare

Amos Ng, Professor

Masood Fathi, Dr

Ari Kolbeinsson, Doktorand

Ingemar Karlsson, Doktorand

 

Tidigare forskare:

Peter Thorvald, Dr

Magnus Holm, Dr