Skaraborgs Innovativa Miljöer

Skaraborgs innovativa miljöer är ett treårigt strukturfondsprojekt med två tematiska miljöer, Virtual Engineering och Virtual Health. Inom den tematiska miljön Virtual Engineering byggs demonstratorer för en industriell målgrupp med syftet att få fler industriföretag intresserade av att använda högskolans forskningsresultat. En demonstrator är en fysisk eller virtuell prototyp som visar det praktiska värdet av ett forskningsresultat. Projektet har ett särskilt fokus på små- och medelstora tillverkande bolag.

 

Läs mer om Skaraborgs innovativa miljöer

Projektledare

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
Skaraborgs innovativa miljöer (SIM2020)

Projekttid:
2016-01-01 – 2018-12-31

Finansieras av: 
Tillväxtverket & Skaraborgs Kommunalförbund

Budget:
9 MSEK

Partners:
-Högskolan i Skövde
-Volvo Cars
-Volvo GTO
-Avfallshantering Östra Skaraborg