Media, Technology and Culture

Högskolans forskargrupp Media, Technology and Culture (MTEC) bedriver forskning inom bland annat berättande i olika medieformer i ett samtida och historiskt perspektiv, spelutveckling, game studies, kulturarv och spelteknologi samt ljud- och bildberättande.

Forskargruppen ingår i forskningsspecialiseringen informationsteknologi och har i dagsläget cirka 25 personer personer knuten till sig. De pågående forskningsprojekten i gruppen har kopplingar både till näringslivet och offentlig verksamhet.

Vi har en bred kompetens och expertis inom humanistiska fältet, där vi arbetar både multi- och tvärvetenskapligt. Vårt gemensamma fokus ligger på att problematisera samhällets förhållande till teknik, samt på att främja teknisk design som tjänar mänskligheten.
Vi strävar efter att vara lyhörda för teknisk utveckling och nytänkande, utan att släppa de klassiska frågorna om mening, värde och vilken värld vi vill leva i.

Vår forskning kan delas in i fem kluster som forskningsgruppens medlemmar rör sig mellan:

Vi välkomnar kontakter med gästforskare, doktorander och andra potentiella samarbetspartners med intressen i ett eller flera av dessa områden.

MTEC

Bild: Kevin Bergsten