Berättande konstformer

Inom klustret »Berättande konstformer» undersöks kulturproduktion i olika medier ur såväl historiskt som samtida perspektiv.

Genom att fokusera på gränssnitten mellan samhälle och kultur, människa och maskin, samt mellan producent och användare, täcker forskningen in ett brett spektrum av berättande i olika medier, från romaner, traditionella nyhetsmedier och bio, till spelplattformar, sociala medier och interaktivt berättande. En utgångspunkt i gruppens arbete är övertygelsen om att mänsklig interaktion med medieteknik påverkar vår förståelse av identitet, historia, sociala relationer och ideologi. Vi utgår från tre forskningsperspektiv i arbetet med berättelser och hur mening medieras genom gammal och ny teknologi: analytisk teori, medierepresentation och kulturproduktion. Inom ramen för analytisk teori såväl samtida som historiska filosofer och den påverkan de haft i synen på medieteknologin. Till exempel kan nyttan av Karl Marx idéer för att närma sig rörliga bilder eller Jean-Jacques Rousseaus svenska introduktion i Sverige genom nyhetspressen analyseras, samtidigt som nutida mediehistoriska och mediearkeologiska perspektiv används för att lyfta fram mediers materialitet och diskursiva praktiker inom såväl historia som nutid. Syftet är att titta på hur estetik och smak, skapad i relation till användandet av olika medieteknologier, studeras, diskuteras och analyseras, i syfte att fördjupa förståelsen av kulturproduktion.