Förebyggande av riskbeteenden genom dataspel

Inom ramen för projektet utvecklar forskargruppen en vetenskapligt baserad prototyp till ett dataspel. Tanken med prototypen är att den ska kunna ge barn kunskap om hur man undviker vissa risker, kunskap som barnet därefter har nytta av vid användning av Internet och sociala medier Projektet ska också identifiera hur sexuell grooming genomförs och utvecklas på sociala medier och Internet.

Interaktivitet via Internet är en självklar del i många barns vardag. I vissa fall avgörs barns sociala status av hur många vänner de har på nätet.  Många barn och unga använder också Internet för att utforska sin sexualitet och bygger på det sättet sin sociala identitet. Till exempel förkommer det att unga lägger ut ”lättklädda” bilder av sig själva på Internet. När barn gör detta kan de löpa en risk att utsättas för så kallad sexuell grooming, det vill säga att vuxna eller jämnåriga tar kontakt med minderåriga i ett sexuellt syfte via internet.

Frågan om det går att överföra kunskap mellan olika domäner - i det här fallet spelets domän och domänen Internet och sociala medier - är omtvistad. Upp till cirka tio-elva års ålder klarar barn att lösa problem som är relaterade till konkreta objekt eller händelser. Förmågan att tänka abstrakt logiskt utvecklas dock senare. Det här innebär att yngre barn kan ha svårt att förstå de långsiktiga konsekvenser som handlingar utförda på internet och sociala medier kan föra med sig.  Men yngre barn klarar ofta att hantera regelbaserade spel och system. Därmed kan det antas att yngre barn, med hjälp av den konkretisering som ett dataspel erbjuder, kan tillägna sig kunskaper som egentligen kräver abstrakt logiskt tänkande.

Inom ramen för projektet KidCOG utvecklar forskargruppen en vetenskapligt baserad prototyp till ett dataspel. Tanken med prototypen är att den ska kunna ge barn kunskap om hur man undviker vissa risker, kunskap som barnet därefter har nytta av vid användning av Internet och sociala medier Projektet ska också identifiera hur sexuell grooming genomförs och utvecklas på sociala medier och Internet. Till sist ska projektet skapa en kvantitativt och kvalitativt mer heltäckande bild av barns uppfattningar om och användning av sociala medier i Sverige.

Om du är skolledare eller lärare

Forskarna i KidCOG är intresserade av att veta hur barn i åldrarna 8-10 år generellt interagerar på nätet och sociala medier, samt vilka forum de använder för att umgås med andra. Vi är intresserade av att samtala med klasser för att ta del av deras uppfattningar om Internet och sociala medier. Om du som skolledare eller lärare vill dela med dig av dina erfarenheter, eller om du har en skolklass som kan tänkas vilja delta i studien, är du välkommen att kontakta Tarja Susi.

Sten A Olsson Stiftelse för forsning och kultur - logotyp

Change Attidude - logotyp

Kontakt

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn: Kunskapsöverföring och förebyggande av sexuell grooming genom dataspel - barn, riskbeteenden och sociala medier, KidCOG

Kort om projektet: Forskningsprojektets mål är att undersöka kunskapsöverföring och att förebygga riskbeteenden hos barn i åldrarna 8-10 år när barnen använder internet och sociala medier.

Projekttid: 1 september 2014 – 31 december 2015

Finansieras av: Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur

Andra partners: Stiftelsen Change Attitude

 

Medverkande forskare

Per Backlund, bitr. professor i datavetenskap -­­forskningsledare

Tarja Susi, lektor i kognitionsvetenskap - projektledare

Niklas Torstensson, lektor i kognitionsvetenskap

Ulf Wilhelmsson, lektor i medier estetik och berättande

Marcus Toftedahl, adjunkt i medier estetik och berättande.