Inkluderande speldesign

Projektets mål är att utveckla ett ramverk för inkluderande dataspelsdesign.

Vi ämnar skapa två spel till smarta telefoner och surfplattor, designade på ett sådant sätt att de inkluderar spelare med synnedsättningar. Spelen kommer att utnyttja unika lösningar för att inkludera målgruppen, med syfte att undersöka lämpligheten och framgången med de framtagna designlösningarna. Spelen kommer att testas på spelare både med och utan synnedsättningar för att undersöka skillnaderna i upplevelser, underhållningsvärde och spelbarhet.

Syftet med spelen är att vara spel för alla, designade på ett sådant sätt att de även går att spela om man är blind. I ett av spelen ska det även gå att spela tillsammans med andra, oavsett om någon av spelarna har en synnedsättning. Spelen kommer att göras tillgängliga för gratis nedladdning.

Syftet med studien är att identifiera viktiga aspekter inom inkluderande speldesign, att sprida denna kunskap samt att bygga vidare på denna kunskapsgrund för fler spelprojekt och studier.

 

Kontakt

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
Inkluderande speldesign

Projekttid:
2014-01-01 - 2015-06-30

Finansieras av:
Högskolan i Skövde och Post- & telestyrelsen

Medverkande forskare

Henrik Engström, Lektor i datavetenskap – forskningsledare

Per Anders Östblad, Adjunkt i medier estetik och berättande – projektledare

Jenny Brusk, Lektor i datavetenskap

Ulf Wilhelmsson, Lektor/Avd. chef

Per Backlund, bitr. Professor i datavetenskap

Arslan Tursic, Adjunkt i medier estetik och berättande