Kulturarvsseminarium 2019

Årets seminarium kring kulturarv och spelteknologi på Högskolan i Skövde äger rum 3 – 4 oktober. Plats: Portalen i Gothia Science Park, sal Insikten.

Årets tema: Platsutveckling, storytelling och spelmekanik

Vi fortsätter på förra årets tema kring attraktivt berättande, om hur vi genom kreativitet utvecklar ett innovativt berättande för kulturarv och besöksmål? Årets föredrag och presentationer kommer ge exempel på hur storytellern kan använda sig av digitala medier, spelteknologi och spelmekanik för platsutveckling.

Detta blir åttonde året i följd som vi välkomnar studenter, forskare, kulturarvsaktörer, medie- och spelutvecklare med intresse för området.

Har du själv något du skulle vilja presentera vid seminariet så hör av dig till Lars Vipsjö.

Anmälningsformulär kommer finnas på denna sida efter sommaren.

Amanda Lundin.

Geologen Johanna "pedagogisk agent", 2019. Illustration av Amanda Lundin.