Kulturarvsseminarium 2014

Vi tackar alla som deltog i seminariet Kulturarv och spelteknologi den 1-2 oktober 2014 på Högskolan i Skövde. Det var tredje året i rad som det hölls ett seminarium för spelutvecklare och kulturarvsaktörer.

I en tid när vårt kulturarv allt mer gestaltas virtuellt i olika digitala medier blir det av allt större betydelse att det finns en mötesplats där man kan finna information och byta kunskaper som gör att inte var och en på sitt håll måste återuppfinna hjulet. De årligen återkommande seminariedagarna är en plattform för studenter, kulturarvsaktörer, spelutvecklare och forskare inom ämnet.

De nya medierna öppnar upp nya kommunikationsvägar för besöksmålsutveckling. Många muséer och besöksmål använder sig idag av spelteknologi, eller "gamification", för att kommunicera och möjliggöra en mer interaktiv och lärorik upplevelse för besökaren. Seminariedagarna vid Högskolan i Skövde bjöd på ett antal exempel som visade hur kommunikationen kring kulturarv kan stärkas med hjälp av spelteknologi.

Under de två seminariedagarna presenteras en rad olika kulturarvsprojekt inom besöksmålsutveckling. Patrik Zimonyi presenterade projekttankar kring maritim kulturarvsutveckling och hantverksutbildning vid Forsviks varv. Jonathan Sterner från spelföretaget Mobile Storytelling presenterade flera projekt man gjort mot bland annat Västsvenska turistrådet och Statens fastighetsverk. Lissa Holloway-Attaway berättade om projekt hon deltagit i vid Blekinge Tekniska Högskola gentemot Marinmuseet i Karlskrona.

Från Högskolan i Skövde presenterades exempelvis ett projekt som rör Södra Råda gamla kyrka, appen Elins mysterium och Tiden-utställningen på Regionmuséet i Kristianstad (som startar 25 oktober). Andra programpunkter handlade om lärospel, forskning om förebyggande av sexuell grooming genom dataspel och hur spelteknologi kan användas som ett demokratiskt verktyg genom att virtuellt gestalta planerade förändringar av offentlig miljö.

Ett av målen med det årligen återkommande seminariet är att hitta nya frön till samverkansprojekt som lyfter kulturarvet och utvecklar Sveriges besöksmål. Flera av de presentationer som gjordes under seminariet 1 – 2 oktober var också av projekt som startats efter idédiskussioner vid de föregående årens tillfällen.

Liggande bild kulturarv

Virtuell bild innifrån kyrkan i Södra Råda

Foto på kyrkan i Södra Råda

Virtuell version av Södra Råda gamla kyrka, interiört och exteriört, av Johan Lund.
 

Kontakt