Kulturarvsseminarium 2016

Årets seminarium kring kulturarv och spelteknologi på Högskolan i Skövde ägde rum 6 och 7 oktober.

Det var femte året i följd som seminariet anordnades. Till de här seminarierna välkomnar vi studenter, forskare, kulturarvsaktörer, medie- och spelutvecklare som är intresserade av ämnet.

Temat för året var utvecklingen inom Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR). Hur kan dessa företeelser användas för att gestalta och förmedla Kulturarvet? Hur gör vi besökare och publik delaktiga i berättelserna? Hur gör vi med krav på historisk korrekthet om vi samtidigt vill locka och underhålla?

Seminarieprogrammet

Program

Hanna Lindfors, 2016, Digital remediering efter Gustaf Lundbergs pastellporträtt av Brita Margaretha Horn, 1775

Hanna Lindfors, 2016, Digital remediering efter Gustaf Lundbergs pastellporträtt av Brita Margaretha Horn, 1775.

Kulturarvsseminariet är en del av samverkansprojektet KASTiS.

Kontakt