Kulturarvsseminarium 2017

Årets seminarium kring kulturarv och spelteknologi på Högskolan i Skövde äger rum 5 – 6 oktober. Plats G-huset, sal G110.

Detta blir sjätte året i följd som vi välkomnar studenter, forskare, kulturarvsaktörer, medie- och spelutvecklare med intresse för området.
 
Museibesökare passiva betraktare eller deltagare?
Museerna använder i allt större utsträckning ett digitalt och interaktivt berättande för att fullgöra sitt pedagogiska uppdrag. De stora museerna är ofta väl etablerade besöksmål med ekonomiska möjligheter att utveckla den här typen av berättande. Men hur är det med de små museerna på landsorten? Hur kan de dra nytta av det digitala berättandet för att nå särskilt den yngre publiken? Hur gör vi besökarna delaktiga i berättelserna om vårt kulturarv?

Detta är den typ av frågor vi kommer att ta upp och diskutera under seminariet, som även innehåller föreläsningar om och presentationer av exempel på digitala hjälpmedel och berättarformer inom kulturarvssektorn. Har du själv något du skulle vilja presentera vid seminariet så hör av dig till Lars Vipsjö.

Seminarieprogram

Seminariebild Kulturarvsseminarium 2017