Människa-datorinteraktion (MDI)

Forskningen inom detta kluster bygger på teorier och metoder från kognitionsvetenskap, människa-datorinteraktion och ’user experience’ (UX).

En stor del av vår forskning är inriktad på interaktion mellan spelare och datorspelsmiljöer. Det innefattar till exempel lärande och utbildningsverksamhet, användning av språket och materiella och sociala resurser, samt andra aspekter av, situerad, förkroppsligad, och distribuerad kognition. Vidare har vi expertis inom simulering av social kompetens genom mjukvaruagenter, inklusive dataspelskaraktärer. Vi är intresserade av att utveckla tekniska gränssnitt som är känsliga för socialt sammanhang och som tjänar alla människor lika. Särskilda projekt omfattar till exempel utveckling av programvara för att skydda barn i online-miljöer.