Musik/kreativ tillämpning

Klustret musik/kreativ tillämpning forskar i experimentella metoder för komposition, ljuddesign och liveuppträdande, samt i att finna nya och intressanta sätt att koppla musik till film, interaktiva medier, datorer och berättande.

Vårt intresse är inriktat på att skapa upplevelser bortom traditionell utställningsdesign. Detta inbegriper historiska platser, museer, gallerier och andra, alternativa platser. Vi skapar experimentella 'mixed realities' med verkligheten som grund, och som kombinerar flera medieformer, med användning av teknik från datorspel, virtuella miljöer och sociala nätverk. Vi utformar en kreativ forskningstillämpning som undersöker frågor som remediering av kulturarv, skapandet av och dynamiken i Fan culture, och inte minst förhållandet mellan estetik, social interaktion och innehåll i olika former av berättande. Vi har en särskild inriktning mot gränssnittet mellan traditionell konstpraxis och datorspelsteknologi.