Samverkansprojektet KASTiS 2.0

KASTiS (Kulturarv och spelteknologi i Skaraborg) har bedrivits vid Högskolan i Skövde sedan 2015. Projektet är ett samarbete mellan 15 kommuner, Skaraborgs kommunalförbund samt Högskolan i Skövde. Inom KASTiS utvecklas en delregional samverkans- och kunskapsplattform för användning av spelteknologi och interagerbara medier. Konceptet har visat sig vara framgångsrikt och istället för att avslutas under 2018, som först planerats, har projektet istället blivit förnyat och kommer pågå i ytterligare tre år, fram till och med 2021.

Det transmediala berättandesätt som utvecklades i det första projektets demonstratorer, kombinerar bland annat en barnboksserie (KLUB – Kiras och Luppes Bestiarium), Augmented Reality-appar till utställningar, med mera. Projektets arbetssätt kan ses som en modell för hur berättandeformen kan väva samman företeelser som annars vanligen brukar lyftas fram ett och ett. Vi skapar genom den transmediala formen av storytelling en kontext för en delregions kulturarv, i fallet KLUB riktat till barn.

Projektet är av betydelse för delregionen (Skaraborg) men också för Högskolan, för att studera hur digital teknik på ett hållbart sätt kan användas inom varierande former av berättande. Eftersom så många studenter varit inblandade i projekten kan också det, i sig, ses som en framgång.

Beslutet om en fortsättning av KASTiS är taget av Skaraborgs kommunalförbunds Tillväxtutskott 2018-11-16. Skaraborgs alla femton kommuners kulturansvariga stödjer projektet. De större finansiärerna är kommunalförbundet och Högskolan. Sedan söks finansiering för delprojekt i olika konstellationer. Exempelvis har många av kommunerna i KLUB-projektet kunnat söka Läsfrämjandestöd av VG-regionen till arbete med KLUB-böckerna.

I Vara, där KLUB-boken släpptes på Världsbokdagen, 23 april, skänkte kommunen böcker till alla skolelever inom en hel årskurs. Den senaste boken utspelar sig i Essunga och handlar om Mjölkharar.

Se även KASTiS Facebook-sida.

Illustration till Klub-boken Hummel

Tess Johansson, illustration till Klub-boken Hummel, 2019.

Projektledare

Medverkande forskare

Lars Vipsjö, lektor
Stefan Ekman, lektor
Lissa Holloway Attaway, biträdande professor medier, estetik och berättande