Infrastrukturers Motståndskraft - ELVIRA

Elvira-projektet utvecklar modeller och analysmetoder för att modellera riskbedömning och motståndskraftindex hos elnät, i syfte att hjälpa beslutsfattare att förutse fel och deras kaskadeffekter.

We are Project description

             Inbjudan till ISF Workshop på temat

    Skydd av kritiska infrastrukturer och samhällsviktiga verksamheter

               Stockholm, 7A Centralen, 2019-11-28, 9:00-16:00

Kritiska infrastrukturer, såsom elnät, vägnät, telekommunikation, sjukvård eller vattendistribution, är av största vikt för att upprätthålla samhällets kontinuitet och funktionalitet. Den andra gemensamma ISF-workshopen presenterar två svenska projekt finansierade av Europeiska unionens fond för inre säkerhet (ISF) med fokus på metoder för skydd av kritiska infrastrukturer ur olika men kompletterande perspektiv. Årets workshop fokuserar på att presentera resultaten från dessa projekt samt att diskutera dessa med ägare och och andra intressenter av kritiska infrastrukturer.

ELVIRA: Projektet studerar metoder för att förutse effekterna av cyberattacker mot svenska elnätet. En modell som kombinerar information om IT- och elnätskomponenter har tagits fram. Modellen används för att simulera effekten av en attack och bedöma elnätets sårbarhet för cyberattacker. Projektet drivs av Högskolan i Skövde och Combitech AB.

CENCIP ISF: Projektet studerar effekten av beroenden och hur dessa kan hanteras med fokus på kritiska infrastrukturer och samhällsviktiga verksamheter på nationell sektorsövergripande nivå. Syftet är att genom modellering och simulering, dokumentstudier och intervjuer kunna dra slutsatser och ge rekommendationer för förbättrat sektorsövergripande riskhanteringsarbete. Projektet genomförs vid Lunds universitet.  

De två projekten kompletterar varandra. ELVIRA fokuserar på en enskild (om än mycket kritisk och komplex) infrastruktur till vilken många andra kritiska infrastrukturer och samhällsviktiga verksamheter har ett beroende till. CENCIP ISF har en mer övergripande ansats och studerar effekterna av störningar i infrastrukturerna på samhället i stort och på sektorsövergripande riskhanteringsaktiviteter.

Tillsammans bidrar de två projekten till att skapa en kunskapsbas kring hur kritiska infrastrukturer kan skyddas mot antagonistiska hot och andra störningar. Den gemensamma workshopen är ett tillfälle att förmedla forskningsresultaten så här långt, att utvärdera det arbete som gjorts och ge kommentarer kring den fortsatta inriktningen för projekten för att nå högsta möjliga relevans för infrastrukturägare och andra intressenter.

Deltagande i workshopen sker utan någon kostnad, men deltagare måste registrera sig. Antalet platser är begränsade och vi ber er därför att registrera er senast den 25 oktober genom att anmäla ert intresse till 

Eva.Nero@combitech.se, ämnesrad: “Gemensam ISF-Workshop 2019”

Var god och inkludera i mailet information om eventuella matpreferenser och allergier. Mer information och programmet för workshopen kommer göras tillgängligt på http://www.his.se/elvira/

Varmt välkommen till workshopen i Stockholm! 

Jianguo Ding, University of Skövde

Jonas Johansson, University of Lund 

Preliminärt program

 8:30: Registrering

 9: 00-9: 20: Välkommen och introduktion

9: 20-9: 40: Inbjuden presentation: Jan-Olof Olsson (MSB)

9: 40-10: 00: Inbjuden presentation: Ola Ivarsson  (E.ON)

10: 00-10: 30: Kaffepaus

10: 30-10: 50: ELVIRA Resultat

10: 50-11: 30: ELVIRA Prototyp 

 11: 30-12: 00: Framtidsplaner; diskussion 

 12: 00-13: 00 Lunch

13: 00-14: 00 ISF CENCIP Resultat

14: 00-15: 30 CENCIP Workshop

14: 30-14: 45 Kaffepaus

15: 30-16: 00 Sammanfattning & Allmän diskussion

16:00: Mingel

EU flagga

Finansieras av: Europeiska Unionen - Fonden för inre säkerhet

Projektledare

Nyheter

29/10/2019: [Award] Yuning Jiang, Elvira PhD student, awarded Best Young Researcher Award at 14th International Conference on Critical Information Infrastructures Security, Linköping, Sweden. 

29/10/2019: [Publication] "A Semantic Framework With Humans in the Loop for Vulnerability-Assessment in Cyber-Physical Production Systems", CRISIS2019, 14th International Conference on Risks and Security of Internet and Systems, Hammamet, Tunisia.

23/09/2019: [Publication] "Automatic Vulnerability Analysis for Cyber-Physical System", CRITIS2019, 14th International Conference on Critical Information Infrastructures Security, Linköping, Sweden.

03/06/2019: [Publication] "Dynamic and Automatic Vulnerability Assessment for Cyber-Physical System", SWITS, Swedish IT Security Network Seminars, Karlstad, Sweden.

28/11/2018:[Publication] "Multi-Level Vulnerability Modeling of Cyber-Physical Systems", The 23rd Nordic Conference on Secure IT Systems, Oslo, Norway.

19/10/2018: [Publication] "A Language and Repository for Cyber Security of Smart Grids", 22nd IEEE Enterprise Computing Conference", Stockhom, Sweden.

16/10/2018: [Workshop] Second Elvira Joint Workshop on "Protection of Critical Infrastructures" held in Stockholm

01/09/2018: [Technical Report] "Cyber-threat analysis", Technical report for Work-Package 4.3 of ELVIRA project on "Techniques and Algorithms".

19/06/2018: [Workshop] 2nd Elvira Workshop annoouced! 

23/03/2018: [Technical Report] "Multi-agent Systems for Power Grid Monitoring", Technical report for Work-Package 4.1 of ELVIRA project on "Techniques and Algorithms".

23/03/2018: [Technical Report] "Complex Dependencies Analysis: Technical Description of Complex Dependencies in Critical Infrastructures", Technical report for Work-Package 2 of ELVIRA project on "Modeling".

21/01/2018: [Technical Report] "Taxonomy of Events and Components in the Power Grid: Technical description", Technical report for Work-Package 3 of ELVIRA project on "Data collection and analysis". 

19/05/2017: [Publication] "Cyber-Threat Intelligence Architecture for Smart-Grid Critical Infrastructures Protection” , Poster presented at the 2017 International Conference on Critical Information Infrastructures Security (CRITIS 2017), in Lucca, Italy. 

21/06/2017: [Workshop] 1st Elvira Workshop annoouced! 

05/06/2017: [Publication] "CPS-based Threat Modeling for Critical Infrastructure Protection",  ACM SIGMETRICS Workshop on Critical Infrastructure Network Security, CINS 2017: Urbana-Champaign, Illinois, USA. 

16/03/2017: [Forum] ELVIRA members participate in the  EU "Cascading Effects Conference" in Brussels, Belgium. 

Projektet i korthet

Projektets fullständiga namn:
Hotmodellering och motståndskraftshantering för kritiska infrastrukturer.

Projekttid: 
Mars 2017 till februari 2020

Finansieras av: 
Europeiska Unionen - Fonden för inre säkerhet

Partner:
Combitech AB

Medverkande forskare

Jianguo Ding, Lektor i datavetenskap

Yacine Atif, bitr. Professor i informationsteknologi

Manfred Jeusfeld, Lektor i datavetenskap

Birgitta Lindström, Lektor i datavetenskap

Sten F. Andler, Professor emeritus

Yuning Jiang, Ph.D. Student

Tina Lindgren, Security Expert, Combitech AB 


Daniel Haglund, Security Expert, Combitech AB 

Björn Lindström, Security Expert, Combitech AB

Christoffer Brax, Systems Engineer, Combitech AB

Eva Nero, Software Engineer, Combitech AB

Thomas Svensson, Software Engineer, Combitech AB