Framtidens företagande och nya affärsmodeller

Forskare från Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde bedriver flera samverkansprojekt kring ledarskap, handel och strategiutveckling efter en match making-modell där man huvudsakligen investerar i forskare från respektive högskola. Dessutom satsar gruppen på samarbete med framstående internationella forskare.

Bild av Stefan Tengblad, Malin Sundström och Lisbeth Svengren Holm

Forskningsledare Stefan Tengblad - Högskolan i Skövde, Malin Sundström - Högskolan i Borås, Lisbeth Svengren Holm - Högskolan i Borås

De samverkansprojekt som pågår och som i en del fall redan har genererat forskningsresultat handlar om verksamhetsutveckling inom vården, skandinavisk arbetsorganisation och ledarskap, hur handelsföretag strategiskt förnyar sig över tid, vilket bl.a. rör generationsväxlingsproblematik samt innovativa entreprenörskapsförändringar.

Dessutom drivs ett projekt som avser att identifiera och framställa generella principer för hur affärsnätverk inom handel och textil kan utvecklas med hjälp av datadrivna innovationslabb igång. Även samverkan på temat Välfärdens framtida organisering har inletts.

Ett samverkansprojekt som är färdigt är den internationella forskningsantologin The Resilience Framework (Springer 2017) som är författad av forskare från de båda samverkande högskolorna. Samverkan mellan lärosätena har också finansierat på gästforskare. Tanken är att de med sina föreläsningar och kommentarer på texter ska inspirera forskarna på båda lärosätena att ta fram fler publikationer och starka forskningsansökningar.

 

Om samarbetet

Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde driver ett strategiskt forskningssamarbete som Västra Götalandsregionen delfinansierar. Syftet är att bygga kraftfulla gemensamma forskningsmiljöer som ger starkare lärosäten i regionen. Samarbetet sker inom fyra forskningsområden:

  • Informations- och kommunikationsteknik
  • Design, textil och hållbar utveckling
  • Vård och välbefinnande
  • Framtidens företagande och nya affärsmodeller