Virtuella fabriker (VF-KDO)

Virtuella fabriker med kunskapsdriven optimering (VF-KDO) är en åttaårig forskningsprofil som koordineras av Högskolan i Skövde. Forskningen inom profilen ska bidra till att stärka industrins konkurrenskraft.

Virtual Factories - Knowledge driven optimization

För att stärka industrins konkurrenskraft ska forskningen inom profilen leverera kunskap och innovationer inom virtuell utveckling och optimeringstekniker som är avgörande för att designa och driva nästa generations tillverkningssystem. På så sätt kan industriföretag bedriva utveckling – utan att behöva investera i ofärdiga lösningar. 

Framtidens produktionsanläggning

Profilen bedriver forskning kring hur en smart och uppkopplad fabrik (VF) kan använda sig av autonoma beslutsprocesser för att optimera driftsplanering, prioritering, logistik och omställningar i produktionen. Resultatet blir ett beslutsstöd som skapar en flexibel och kostnadseffektiv produktion.

Profilens andra del, kunskapsdriven optimering (KDO) arbetar för att hantera industrins allt kortare produktlivscykler. I arbetet inkluderas data från flera process- och produktionsnivåer. På så vis optimeras hela produktionskedjan till skillnad från idag då var del i kedjan optimeras för sig. 

Sju partnerföretag

Med i profilen, förutom Högskolan i Skövde, är Volvo Car Engine, AB Volvo, SCANIA, IKEA Industry, FlexLink, Arla Foods Götene och ABB. Bolag som idag ligger långt framme inom den tekniska utvecklingen, men som också ser framtidens utmaningar och vikten av att ytterligare stärka sin expertis. Profilen finansieras av KK-stiftelsen, bolagen och lärosätet och ligger under forskningsmiljön INFINIT.

​Profilens unika kombination

De olika industrilösningarna ryms inom sju olika forskningsområden; OPT-KNOW (kunskapsdriven optimering), INTERACT (interaktiva och visuella analyser), LINK (data, modeller och kunskapslänkad infrastruktur), FLOW (flödesmodellering och omkonfigurering på flera nivåer), ROBOT (virtuell robotik), HUMAN (digital modellering av människor) samt PROCESS (virtuella processer). Tillsammans täcks hela produktionskedjan, vilket genererar kunskap och innovationer för att Sveriges tillverkande industri ska ligga i framkant.

Mer information finns på projektets projektets externa webbplats.

 

Projektledare

Finansieras av:
KK-stiftelsen

Medverkande partners:
Volvo Group
FlexLink
SCANIA
IKEA Industry
Volvo Car Engine
Arla Foods
ABB