INFINIT:s organisation

Rektor ansvarar ytterst för forsknings- och utbildningsmiljön INFINIT:s utveckling. Programchefen utövar det strategiska ledarskapet för INFINIT, håller samman miljön samt säkerställer att verksamheten följer miljöns långsiktiga fyraårsplan och Högskolans utvecklingsplan. Styrgruppen ansvarar för kvalitetssäkringen av projekt inom miljön.

Styrgrupp för INFINIT

Mats Jägstam, programchef
Leif Pehrsson, biträdande programchef
Anna Runnemalm, prefekt för institutionen för ingenjörsvetenskap
Zelmina Lubovac, biträdande prefekt för institutionen för biovetenskap
Rose-Mharie Åhlfeldt, biträdande prefekt för institutionen för informationsteknologi
Alexandra Krettek, dekan, representant för fakultetsnämnden

Ständigt adjungerade
Malin Pihlström, administrativ samordnare för INFINIT
Mats Rydehäll, chef för avdelningen för forskningsstöd, samverkan och innovation (AFSI)

 

Dokument

Fyraårsplan för INFINIT 2018-2021

Kontakt