VF-KDO

Forskningsprofilen "Virtuella fabriker med kunskapsdriven optimering" (VF-KDO) kommer att rymmas inom Högskolans forskningsmiljö INFINIT. INFINIT är en forsknings- och utbildningsmiljö vid Högskolan i Skövde som stöds av KK-stiftelsen. Verksamheten sker i nära samverkan med näringslivet.

Det övergripande målet för forskningsprofilen är att bidra till kunskap och innovationer inom virtuell utveckling och optimeringstekniker som är avgörande för att designa och driva nästa generations tillverkningssystem. På så sätt kan industriföretag bedriva utveckling – utan att behöva investera i ofärdiga lösningar. 

VF-KDO

Mer detaljerad information finns på projektets projektets externa webbplats.

 

Projektledare

Finansieras av:
KK-stiftelsen

Medverkande partners:
Volvo Group
FlexLink
SCANIA
IKEA Industry
Volvo Car Engine
Arla Foods
ABB