Antagen vid ett annat lärosäte

När forskarutbildning bedrivs inom områden där Högskolan i Skövde saknar egen examensrätt, är forskarstuderande antagna vid ett annat lärosäte som har examenstillstånd för utbildning på forskarnivå.

Högskolans åtaganden

För att kunna bedriva utbildning på forskarnivå inom andra ämnesområden samarbetar Högskolan i Skövde med andra lärosäten och tecknar samverkansavtal med dessa. Det antagande lärosätet är examensgivare och ansvarar formellt för den individuella studieplanen. Samtidigt förbinder sig Högskolan i Skövde att stå för åtaganden såsom handledning, tillgång till studierektor och, om detta anges i avtalet, finansiering av utbildningen, till exempel genom en doktorandtjänst.

Inför licentiatseminarium eller disputation

Om licentiatseminariet/disputationsakten ska äga rum vid Högskolan i Skövde vänligen beakta följande punkter:

  • Senast tre månader innan önskat  seminarie- /disputationsdatum: Licentiatseminariet/disputationen ska annonseras och pressmeddelande ska initieras. Ta kontakt med forskningshandläggaren (se högerspalten).
  • Boka lokal för disputation, senast 10 veckor innan önskat datum.

Spikning och publikation i DiVA

För övrigt ska de tider och regler för examination beaktas som gäller vid det antagande lärosätet.