Rapportering och tillgodoräknande av kurspoäng

I Ladok (nationellt system för studieadministration inom högre utbildning i Sverige) registreras uppgifter som rör forskarutbildningen. I samband med att forskarstuderande antas till forskarutbildning görs en registrering i Ladok. Under utbildningen på forskarnivå skall avklarade kurspoäng samt aktivitetsgrad och typ av försörjning inrapporteras halvårsvis.

Inrapportering av kursresultat

Endast avklarade kurser inrapporteras för registrering Ladok.

Obligatoriska kurser

Kurspoäng för obligatoriska kurser inrapporteras av examinator och behöver inte godkännas av huvudhandledaren. De obligatoriska kurser regleras i den allmänna studieplanen.

Valbara kurser

  1. Examinatorn utfärdar ett kursintyg till alla godkända forskarstuderande (Mall för intyg finns under "Dokument")
  2. Doktoranden fyller i blankett 4:5 (se länk under "Dokument"), bifogar kursintyget och ger den till huvudhandledaren.
  3. Huvudhandledaren undertecknar blanketten och skickar den till Examina (se under ”Kontakt”).
  4. Examenshandläggarna registrerar kursen i Ladok.

Tillgodoräknande

Även kurser utanför ordinarie kursutbud i forskarutbildningen eller kurser från andra utbildningar på avancerad- eller forskarnivå får tillgodoräknas om de är relevanta för innehållet i den individuella studieplanen. Observera att kurser som är behörighetsgivande för forskarutbildningen kan inte tillgodoräknas.

Inrapportering av försörjningstyp och aktivitetsgrad

Studieaktivitet, försörjningstyp och avklarad andel inom utbildningen inrapporteras i slutet av varje halvår och i början av varje halvår ska den forskarstuderande registreras på utbildningen. Forskningshandläggaren kontaktar handledaren med information om inrapportering. För mer information vänligen kontakta forskarutbildning@his.se.

Beställ registreringsintyg eller ladokutdrag

Registreringsintyg eller ladokutdrag beställer du genom att kontakta examenshandläggarna (se under "Kontakt"). Det går inte att beställa intyg eller utdrag från andra lärosäten. Du måste vända dig till respektive universitet/högskola och begära ut uppgifter separat.

 

Dokument

Blankett 4:5 Registrering av kurspoäng för forskarstuderande

Blanketten skickas till examen@his.se eller:  Högskolan i Skövde, Examen, Box 408, 541 28 Skövde

Wordmall: Intyg för avklarad kurs på forskarnivå

Kontakt