Processbaserad livscykelstyrningssimulering för fordonstillverkning

Mitt namn är Yu Liu och jag är doktorand inom industriforskarkskolan IPSI. I min forskning arbetar jag med att titta närmare på en standardprocess för att utvärdera miljöpåverkan av produktionsprocesser. Jag började min forskning i maj 2015 och beräknas att vara klar i början av 2020. Det här arbetet är delfinansierat av Volvokoncernen och kommer att genomföras i nära samarbete med dem.

Yu Liu

Europeiska kommissionen lade fram en handlingsplan för hållbar konsumtion och produktion samt en handlingsplan för hållbar industripolitik. Det innebär att nya och strängare politiska åtgärder kommer att inledas inom en snar framtid, vilket sätter press på industrin. Mitt forskningsprojekt kommer att bidra till en hållbar utveckling och stöd för att minimera miljöpåverkan från produktionsprocesser.

Utvecklar metodik för att underlätta för industrin

Syftet med mitt forskningsprojekt är att underlätta användningen av livscykelanalys i produktionsflödesimulering. Det syftar till att utveckla en standardprocess LCA-metodik som sedermera ska kunna användas för att utvärdera miljöpåverkan av produktionsprocesser i detalj.  

Forskningsresultat

Resultaten från min forskning ska kunna användas för att hjälpa industrin förbättra sin miljöprestanda i företagets produktionsverksamhet samt uppfylla de framtida lagstiftningarna.

 

 

Kontaktinformation:

Yu Liu
Institutionen för ingenjörsvetenskap
Forskningsassistent
E-post: yu.liu@his.se
Arbete: 0500-448598
Rum: PA220N

Handledare och mentorer

Mer om Yus forskning: