Doktorandhandboken

Doktorandhandboken som tidigare låg på en egen webbplats är numera en del av Studera.nu! Under fliken Forskarstudier hittar du den information om forskarutbildning och hur du blir doktorand.

Klicka här för information om forskarstudier på Studera.nu