Studierektorer

Studierektorns uppdrag är att utgöra ett stöd för Högskolans forskarstuderande och ansvara för uppföljning av forskarutbildningen

Studierektor ansvarar bl.a. för

  • uppföljningssamtal med forskarstuderande och deras handledare
  • uppföljning att forskarutbildningen genom lokal doktorandspegel
  • att vid behov hantera uppkomna konflikter mellan forskarstuderande och handledare

Birgitta Lindström, studierektor för forskarutbildning vid

  • Institutionen för informationsteknologi (IIT)
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap (ING)

Katarina Ejeskär, studierektor för forskarutbildning vid

  • Institutionen för hälsovetenskaper (IHV)
  • Institutionen för handel och företagande (IHF)

Tomas Jonsson, studierektor för forskarutbildning vid

  • Institutionen för biovetenskap (IBI)
  • Institutionen för ingenjörsvetenskap (ING)

Kontakt