Världsunikt lärospel för att öka barns riskmedvetenhet på nätet

Externwebb kalender,Evenemang,Öppna föreläsningar,Konferenser,Högskolan i Skövde,Samverkan

Tid: 2019-10-22 13:00 - 16:00
Plats: Portalen vid Högskolan i Skövde. Sal Insikten.

Barnkonventionen slår fast att varje barn har rätt att skyddas mot sexualiserat våld. Statistiken säger dock att 1 av 5 blir utsatt för sexuella övergrepp i Sverige*. Internet är en naturlig del i barn och ungas liv men tillvaron på nätet ökar också risken för att barn exploateras sexuellt. Läroplanen innehåller tydliga mål att eleverna ska få digital kompetens.

Varmt välkomna tisdagen den 22 oktober till ett seminarium om grooming och om hur forskning vid Högskolan i Skövde resulterat i ett världsunikt lärospel - Parkgömmet – som syftar till att öka barns, 8-10 år, riskmedvetenhet på nätet med särskilt fokus på grooming. Lärospelet Parkgömmet är initierat av stiftelsen Change Attitude som också tagit fram ett tillhörande metodmaterial för det efterföljande samtalet. Under eftermiddagen presenteras såväl forskningen som Parkgömmet men vi får också kunskap om hur det ser ut på nätet och varför denna kunskap är så viktig. Alla närvarande grundskolor får Parkgömmet kostnadsfritt.

Anmälan görs till christine.mulder@his.se. Välkomna! 

Program

13.00-13.10      
Prorektor Lena Mårtensson från Högskolan i Skövde hälsar välkomna.

13.10-13.25     
Change Attitude berättar om den globala brottsligheten och varför forskning och ett lärospel som Parkgömmet är så viktigt.

13.25-13.45 
Världsunik forskning om grooming med Tarja Susi och Niklas Torstensson från forskningsteamet bakom spelet.

13.45 -14.25 
Parkgömmet – ett lärospel mot grooming.
Tarja Susi och Niklas Tostensson berättar om spelutvecklingen och Change Attitude om metodmaterialet. Ta chansen att ställa frågor!

14.25-14.45
Kaffepaus

14.45-15.25
Sexualiserat våld mot barn på nätet.
Lena Larsson, gruppchef, Nationellt it-brottscentrum, NOA, (nationella Operativa Avdelningen - polisen)

15.25-16.00
Frågestund samt avslutande ord.

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical

 

 

Kontakt