Seminarium: Om hur företag öppet samverkar inom open source

Öppna föreläsningar,Högskolan i Skövde

Tid: 2019-05-21 09:15 - 12:00
Plats: Högskolan i Skövde, E-huset, sal E108

LIM-IT projektet hälsar er hjärtligt välkomna till ett öppet seminarium som behandlar öppen företagssamverkan inom open source.

Under detta seminarium, som arrangeras som en del av den sjätte LIM-IT workshopen, ger Ralph Mueller (Eclipse Foundation Europe GmbH) en presentation "Open Source is feeding the World" som ger inblick i hur Eclipse Foundation har främjat och skapat modeller för öppen företagssamverkan kring open source inom områden såsom Internet of Things, Automotive och Aerospace.

Läs mer

Se program och gör anmälan

Mer om forskningsprojektet LIM-IT

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical

Kontakt