Välkommen till VIS Workshop

Öppna föreläsningar

Tid: 2019-11-07 09:30 - 15:00
Plats: G-huset, rum G211

Välkommen till VIS (Vårdforskning i Samverkan) Workshop - Digitaliseringens möjlighet att stärka hälsa.

Högskolan i Skövde en höstdag.

Program

9.30 - Kaffe med smörgås.

10.00-10.10 - Introduktion till dagen, Ingela Lundgren GU och Margaretha Larsson HiS.

10.15-10.30 - Munhälsa – Digitaliserad utbildning. Presentatör: Maria Snögren, Doktorand i omvårdnad.

10.35-10.50 - FUN – fysisk aktivitet för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Skövde, Skaraborgs kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. Presentatör: Ninitha Maivorsdotter, Biträdande lektor i folkhälsovetenskap.

10.55-11.20 - Äldre personers välbefinnande i livssammanhanget och miljön: Baltse@nioR, Skaraborgs Hälsoteknikcentrum, Mobil närvård, HELICOPTER samt kvalitetssäkring mobila trygghetslarm. Presentatör: Catharina Gillsjö, Lektor i omvårdnad.

11.25-11.35 - EgenKRAFT - ett digitalt stöd vid Reflekterande KRAFT-givande samtal. Presentatör: Cecilia Åberg Doktorand i omvårdnad.

11.40-12.00 - VIS projekt, Hälsofrämjande faktorer av betydelse för ett hållbart arbetsliv inom vård, omsorg och socialt arbete. Presentatörer: Ingrid Larsson och Inger Ahlstrand.

12.00-13.00 - Lunch

13.00-15.00 - Gruppdiskussioner om hur fortsatt samverkan inom VIS kan byggas upp, förslag på område.

Lägg till i Google kalender

Lägg till i Ical

 

 

Kontakt

Anmälan till Workshop

De personuppgifter du lämnar i formuläret kommer Högskolan i Skövde bara att använda för just detta specifika ändamål. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: www.his.se/gdpr