3000 studenter i Skaraborg har fått lära sig entreprenörskap

2017-04-24

Alla studenter ska få möjligheten att se sig själva som entreprenörer. Det är den kortfattade beskrivningen av projektet Entreprenörskapsspridning som i vår avslutas på Högskolan i Skövde. På onsdag, 26 april, presenteras projektet vid en eftermiddag med fokus på nyttiggörande av studenters kunskaper.

Drivhuset, som arbetat med projektet i tre år, har hållt workshops för över 3000 studenter på Skaraborgs högre utbildningar, de allra flesta på Högskolan i Skövde. Ett 70-tal nya företag har också fått stöttning eller startats.

Med bidrag från Västra Götalandsregionen, Skaraborgs kommunalförbund och Högskolan i Skövde har Drivhuset Skaraborg sedan våren 2014 drivit projektet Entreprenörskapspridning. Förutom Högskolan i Skövde har Drivhuset också arbetat med Biologiska yrkeshögskolan i Skara, Göteborgs universitets institution för kulturvård i Mariestad och Formakademin i Lidköping.

– Vi har skapat entreprenörskapssaktiviteter för i stort sett alla utbildningar, och i alla årskurser. Aktiviteterna, som i första hand varit i form av workshops, har ofta skräddarsytts tillsammans med programansvariga. Vi har också haft vägledning för de studenter som varit intresserade av att utveckla företag som de redan driver eller om de velat starta företag, berättar Anna Nilson, projektledare på Drivhuset.

167 workshops har det blivit ute på utbildningarna och de har handlat om entreprenörskap utifrån ett brett perspektiv.  Det innebär att Drivhuset bland annat har lyft fram studenternas förmågor och möjligheter, arbetat med problemlösning samt lärt ut presentationsteknik. Drivhuset har även utbildat studenter i det traditionellt smala perspektivet som företagande, ekonomi och affärsmodeller. Studenterna har också ställts inför praktiska uppdrag som företag och organisationer velat få en lösning på, exempelvis genom innovationstävlingen Drivhuset 24.

Utvecklat samarbete med Högskolan
– Ett av våra mål har varit att få en tydligare förankring och ökad kännedom bland studenter och anställda om entreprenörskap och Drivhusets verksamhet. Det har varit enklare på de mindre lärosätena i Skaraborg, men vi har även lyckats skapa ett väldigt nära samarbete med Högskolan i Skövde. Det finns fler exempel där vi stöttat Högskolans kursansvariga att få en röd tråd av entreprenörskap i både nya och befintliga kurser. Nu senast i Högskolans nya kurs Entreprenörskap som nyföretagande som startar i höst, säger Anna.

En stor skillnad jämfört med innan projektet är att både lärare och studenter nu ständigt kommer förbi Drivhusets kontor på Högskolan och vill ha hjälp, vilket Anna och hennes kollegor tycker är jätteroligt.

Ett annat mål för projektet har varit att nya företag skulle startas, och ett 70-sådana har också kommit igång. Men ett stort fokus har även varit att förändra och stimulera inställningen till entreprenörskap. Attitydförändringar är svåra att mäta, men bara att Drivhuset träffat tre gångar så många studenter som man hade förhoppningar på är en stor framgång, menar Anna.

Varför ska högre utbildningar då medverka till att göra sina studenter till entreprenörer?
– Entreprenöriella färdigheter blir allt mer betydelsefulla för att klara sig i en globaliserad och föränderlig värld. Det gäller att främja förmågan att tänka nytt, se möjligheter, ta initiativ, omsätta idéer till handling, lösa problem, ta ansvar och samarbeta. Behovet av individer med entreprenöriella kompetenser kommer därför vara bestående, säger Anna

Drivhuset, som finns på 14 orter i Sverige och en i Norge, är en ekonomisk förening som skapar mötesplatser för studenter som vill utveckla affärsidéer och som vill ta vara på sitt entreprenöriella driv. Att på det här sättet ha entreprenörskap på schemat skiljer sig från hur Drivhuset  tidigare jobbat, då man enbart nådde studenter som var aktivt intresserade eller de studenter som råkade vara på plats just den dagen då man haft sina aktiviteter.

– Det har varit jätteroligt att nu träffa olika typer av studenter på väldigt olika utbildningar. Vi har också fått uppskattning för att vi ställt andra frågor än lärarna och därmed fått studenterna att tänka på nya sätt.

Vid konferensen på onsdag blir det inte bara en summering av projektet, utan i första hand ska man blicka framåt.
– Vi vill gärna fortsätta det här arbetet och utveckla det här sättet att arbeteta med studenter och lärosäten, säger Anna Nilson..

Konferens om entreprenörskap i utbildningen

Tid: Onsdagen den 26 april kl 13.00 – 16.00.
Plats: Insikten, Portalen, Gothia Science Park, Skövde

http://www.drivhuset.se/skaraborg/event/konferens-om-entreprenorskap-i-utbildningen 

 

 

Drivhuset
Glada och entreprenöriella studenter vid en av Drivhusets många aktiviteter. Här är det Innovationstävlingen Drivhuset 24, problemlösning åt företag och organisationer nonstop under ett helt dygn, som just har avslutats.

Kontakt

Anna Nilson
Projektledare & entreprenörsutvecklare
Drivhuset Skaraborg
anna.nilson@drivhuset.se
Tfn 0730 - 47 63 73